Despre leasing

Leasing - este un complex de relații economice și de proprietate, care apare în legătura cu procurarea bunului în proprietate și trasmiterea lui în folosință pentru o anumită perioadă în schimbul achitării ratelor de leasing.

Subiecte ale raporturilor de leasing sînt locatorul și locatarul.

Locatorul - persoană fizică sau juridică ce practică activitate de întreprinzător,procură şi transmite, în condiţiile contractului de leasing, locatarului, la solicitarea acestuia, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune  şi de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului;

Locatarul - persoană fizică sau juridică ce primeşte, în condiţiile contractului de leasing, în posesiune şi folosinţă bunul specificat în contract pentru o anumită perioadă în schimbul achitării ratelor de leasing.

Bunurile pot fi: întreprinderi,clădiri, echipamente,utilaje,mijloace de transport și alte bunuri mobile sau imobile care pot fi utilizate în scopuri antreprenoriale, cu excepţia:

a) bunurilor scoase din circuitul civil sau a căror circulaţie este limitată prin lege;

b) terenurilor agricole;

c) bunurilor consumptibile;

d) obiectelor proprietăţii intelectuale care nu pot fi cesionate.

Rată de leasing - plată periodică, efectuată de locatar către locator.

Contractul de leasing - contract care stabilește relațiile între locator și locatar .În contractul de leasing se indică termenele si condițiile, valoarea ratelor de leasing și altor plăți, drepturile și obligațiile părților contractante.

Avantajele leasingului:

 • Achiziționarea automobilelor și altor bunuri în leasing - este o oportunitate pentru reînnoirea parcului auto și a celui tehnologic a întreprinderii cu modele noi, dar cu costuri mai mici decît cumpărarea directă.
 • Dobînda de leasing, cheltuielile de asigurare și de administrare a contractului de leasing se înregistrează pe costuri, astfel diminuînd venitul anual impozabil.
 • Flexibilitatea, oferită de un sistem de finanțare de leasing, facilitează achiziționarea rapidă și ușoară a bunului optim activității și cerințelor clientului.

Pentru persoane juridice:

 • Reînnoirea parcului auto fără cheltuieli însemnate.Restul mijloacelor bănești le puteți uitliza intr-o activitatea care sa vă aducă profit.
 • Vă oferim o gamă largă de servicii. La încheierea contractului de leasing,compania trebuie să acționeze în baza legii, în conformitatea cu condițiile de livrare, vămuire, asigurare, documentare etc.
 • Optimizarea rapoartelor financiare. Primind obiectele de leasing ca active, indicatorul de echilibrul de lichiditate se îmbunățește, în așa caz puteți obține credite și împrumuturi suplimentare.
 • Accesibilitatea.Leasingul este o modalitate accesibilă de finanțare, ratele de leasing sunt cunoscute pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de leasing. De asemenea prin leasing, întrebările referitor la achiziționarea și finanțarea activelor se soluționează simultan.
 • Simplitatea în întocmirea dosarului de leasing.Contractul de leasing se încheie foarte ușor: decizia preliminară se adoptă în baza formularului de leasing, pachetul de documente este minim și nu necesită autentificare la notar. Implică durata minimă de examinare a chestionarului. Concomitent, leasingul soluționează un șir de probleme suplimentare, care în comparație cu alte posibilități de procurare ocupă mai puțin timp - asigurare, înregistrare, revizie tehnică, evaluare, etc.

Pentru persoane fizice:

 • Viteza. Chestionarul pentru dobîndirea bunului îi leasing este examinat intr-o perioadă foarte scurtă.
 • Simplitatea. Întregul proces constă doar din alegerea bunului și completarea chestionarului.
 • Accesibilitatea. Formularul de solicitare se completează direct în salonul auto.
 • Pachet minim de documente. Buletin de identitate, documente de la locul de muncă.