Сăutare automobil:

Persoane fizice

Persoanele fizice trebuie să prezinte următoarele documente:

  1. Chestionar de leasing (formular-tip)
  2. Copia buletinului de identitate a solicitantului
  3. Copia permisului de conducere
  4. Copia buletinului de identitate a soțului/soției solicitantului
  5. Copia după cartea de muncă (completată la zi) sau contractul de muncă cu ultimul act adițional, confirmată cu originalul de către angajator
  6. Certificatul de la locul de muncă care confirmă vechimea în muncă, și adeverința privind salariul pentru ultimele 6 luni
  7. Certificat privind existența creditelor sau garanțiilor bancare și rulajul prin conturile curente (dacă este cazul)

In caz de necesitate, pentru finalizarea evaluării, Capital Leasing S.R.L. va putea solicita documente suplimentare care vor clarifica situația solicitantului (declarație pe impozitul de venit, contractul de credit, contractul de arendă, declaratie pe impozitul de venit a soțului/soției etc.)