Сăutare automobil:

Persoane juridice

Persoanele juridice trebuie să prezinte următoarele documente:

A. ACTE ALE SOCIETĂȚII (în copie și original)

 1. Chestionar de leasing (formular-tip).
 2. Actele juridice ale companiei (Certificatul de Înregistrare a Întreprinderii; Contractul de constituire; Statutul și alte acte de constituire cu toate modificările; Extras de la Camera Înregistrării de Stat privind fondatorii întreprinderii, despre cotele-părți din capitalul social și despre numirea în funcție a administratorului).
 3. Certificatul despre atribuirea codului TVA.
 4. Licențele și autorizațiile privind activitățile desfășurate.
 5. Copie după buletinele de identitate și anexele ale reprezentanților legali a societății.
 6. Hotărîrea Adunării Generale a Acționarilor/Consiliului de Administrare pentru procurarea bunului în leasing.
 7. Procesul verbal sau un alt act, care confirmă împuternicirea organului decizional referitor la semnarea contractului de leasing.
 8. Procesul verbal sau ordinul referitor la numirea în funcție a administratorului.

B. ACTE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII (în copie și original)

 1. Ultimele două bilanțuri anuale cu toate completările inclusiv formularele 5C, autentificate prin ștampila oficiului teritorial al Departamentului de Statistică.
 2. Balanță de solduri pentru perioada curentă.
 3. Extras bancar a mijloacelor bănești din contul curent pentru ultimele 6 luni.
 4. Descifrarea articolelor bilanțului pentru data curentă (dacă va fi necesar).
 5. Informația referitor la existența creditelor la instituțiile financiare sau a datoriilor față de alte companii de leasing.

În caz de necesitate, pentru finisarea evaluării, Capital Leasing S.R.L. va putea solicita documente suplimentare care vor clarifica situația solicitantului.